Citat ifrån showen i Storbritannien

I helgen hade Parelli en show i Storbrittanien, både Pat och Linda var där. Min vän ifrån The Horse Place var där och dokumenterade allting på Facebook, här är några läsvärda citat hon skrev upp. Jag ska göra mitt bästa att översätta de, både för er, och för min egen skull.

”When we all started off with horses, we started with a dream. I want to give you a pathway to that dream.” . Pat Parelli

När vi alla började med hästar, började vi med en dröm. Jag vill ge er en väg till den drömmen.

”It’s never too late to become the human you want to be. The human your horse wants you to be.” – Pat parelli

Det är aldrig för sent att bli den människan du vill vara. Den människan din häst vill att du ska vara.

”Emotional Fitness is being LB in a RB situation. It doesn’t mean you don’t feel anything, it’s just that you have more control of how you think and feel in a difficult situation.” – Linda Parelli

Känslomässig anpassning är att vara LB (Left Brain, bl.a bekväm) i en RB (Right brain, obekväm) situation. Det betyder inte att man inte känner någonting, det är bara att du har mer kontroll över vad du tänker och känner i en svår situation.

”We want the horse to be Calm, Smart, Brave and Athletic. Athleticism comes from gymnasticising, but it’s pretty hard to gymnasticise a horse who isn’t Calm, Smart and Brave first.” – Pat Parelli

Vi vill att hästen ska vara Lugn, Klok, Modig och Atletisk. Det behövs gymnasticering för att få en atletisk häst, men det är ganska svårt att gymnasticera en häst som inte är Lugn, Klok och Modig först.

”It’s not about English or Western. There’s a right way to sit on a horse, and a million wrong ways. It’s not about the outfit you’re wearing!” – Linda Parelli

Det handlar inte om Engelsk eller Western. Det finns ett rätt sätt att sitta på en häst, och en miljon dåliga. Det handlar inte om vad du har för klädsel på dig.

Annonser