Värma upp en extrovert!

The horse place skriver ofta små väldigt intressant och givande citat ifrån sina instruktörer Alison och David. Här är en om uppvärmning av LBE hästar!

Alison Jones on getting a LBE horse ready to ride –

”If a horse is exuberant we tend to focus on making sure we can slow them down, but really we need to be sure that we can get an UPwards transition without them leaving the planet. I want to be sure I can get upwards transition; make a mistake and also tag him WITHOUT HIM LEAVING THE PLANET!…..or else I’ll not get on. To be safe to ride the horse has to go forwards without jumping around.”

”Om en häst har sprudlande mycket energi, tenderar vi att se till så vi kan sakta ner den, men egentligen borde vi se till så vi kan Öka gångarten utan att hästen lämnar jorden. Jag vill vara säker på att jag kan byta till en snabbare gångart; göra ett misstag och nudda hästen, utan att den lämnar jorden!… annars hoppar jag inte upp. För att vara säker att ridas måste hästen få framåt utan att hoppa omkring”