Missuppfattning eller bara ingenting att säga?

En annan sak som fick min uppmärksamhet i senaste numret av hästfocus var 5 frågor om hästens hov och dess funktion som denna gången ställdes till SANHCP och svenska hovslagarföreningens ordförande.

Svaren på dessa fem frågor var väldigt olika, och inte ur en hov synvinkel, utan generellt. Jag vet lika mycket/ lite om hur hovslagare ser på hästens hovar, som jag visste innan denna artikel. Varför svarar de inte lite mer konkret som alla andra som fått dessa frågor? Missuppfattning av frågorna eller har de inga riktlinjer i sitt arbete med hovar, eller?

( detta är en artikelserie där flera olika metoder får besvara dessa frågor)