Respekt mäts

”Respect is measured in appropriate response to pressure. In order to get respect, we have to apply pressure appropriately” – Pat Parelli

Respekt mäts i lämplig respons för tryck. För att förtjäna respekt måste vi applicera trycket lämpligt.

Annonser