Vad bestämmer hästens horsenality?

Horsenality baseras på:

  1. medfödda egenskaper
  2.  inlärda beteenden
  3. miljö
  4. lynne.

Annonser