Ur Natural Horse-man-ship

På spanska kallas bett för ”freno”. Samma ord betyder också broms på ett fordon.

Annonser