Parellis 3 lagar

1. Sätt relationen först, vinn tillit och förtroende (principer före mål!)

2. Grund före specialisering –  Utveckla exptertis inom 4 savvys, från marken och i ridningen (”många vill göra glasyren innan de har en färdig kaka”)

3. Gör ett åtagande till evig självförbättring (förstå vad du kan, förstå vad du inte kan, och sträva alltid mot att lära dig mer)

3 Laws of the Parelli Program

1. Put the relationship first, gaining trust and confidence above all (principles before goals).
2. Foundation before specialization – Develop expertise in all four Savvys (on the ground and riding).
3. Make a commitment to never-ending self-improvement (understand what you know, understand what you don’t know, and strive to always learn more)Annonser