5 områden av förtroende

The five areas of confidence:
1. Self Confidence – Självförtroende.
2. Confidence as a learner – Förtroende i lärandet.
3. Confidence in his leader – Förtroende i sin ledare.
4. Confidence in new environments – Förtroende i nya miljöer.
5. Confidence among other horses – Förtroende bland andra hästar.

Detta gäller inte bara hästar, utan även oss själva.

Hästen ska lite på dig, och du måste lita på hästen

Annonser