Vad är det som har förändrats?

Vad är det egentligen som har förändrats?

Från manligt till kvinnligt

Från arbetare till sällskapsdjur…

…?

(observa noga den första bilden, ser det ut som om hästen ler?)

Annonser