De 8 principerna inom häst-träning Nr. 4

Dessa 8 principles of horse-training kom Pat Parelli fram till och förmedlade på hans allra första clinic, många många år sen. Det är de allra viktigaste grunderna som hans mentorer har lärt honom.

Desto mer jag lärt mig dessa, desto mer har jag använt mig av de i vardagen.

4. Horses and Humans have mutual responsibilities 

The eight responsibilities of a Partnership.

8 ansvaren i ett partnerskap

Fyra för människan:

1. Bete dig inte som ett rovdjur. Bli mer mentalt, känslomässigt och fysiskt stabil/redo.

2. Ha oberoende fötter och säte.

3. Tänk som en häst.

4. Använd den naturliga kraften av fokus.

Fyra för hästen:

1. Bete dig inte som ett bytesdjur. Bli med mentalt, känslomässigt och fysiskt stabil/redo.

2. Byt inte gångart

3. Byt inte riktning.

4. Se vart du sätter fötterna.

När du tar över hästens ansvar, istället för att lära den att uppehålla dem, och när du inte tar hand om dina egna, kan ni inte ha ett partnerskap. Det kommer snarare likna härskare och slav. Människan blir mer dominerande och mindre effektiv, och hästen blir tanklös/ouppmärksam.

1. Horse-man-ship är naturligt

2.Gör eller lär aldrig ut att anta

3. Kommunikation är två eller fler individer som delar och förstår en ide

4. Hästar och människor har ömsesidigt ansvar

5. En rättvis attityd, är en effektiv attityd

6. Kroppsspråk är universellt

7. Hästar lär människor, människor lär hästar

8. Principer, syften och tid är undervisningens verktyg


Annonser