Varför är det så svårt att få hästen avslappnad och bärig? Del 2 av 2

Artikel av Maria Hallring

Vanligt problem

Hästen går olika i höger och vänster varv. Går inte rakt. Hoppar snett. Om inte halsen kan böjas mjukt så att hela hästen böjer sig genom bålen och ryggen, så kan inte ryggen bibehålla sin smidighet och styrka, hästen upplevs stel, i ena sidan. Om ryttaren
inte är van att kompensera är obalansen påtaglig. Hästen kan inte följa ett böjt spår med lika vikt på alla fyra benen. Vanligtvis är en diagonal lite mer framåt drivande medan den andra inte skjuter på framåt. Resultat blir en ojämnhet, där ett varv faller inåt det andra utåt.
Exempel: Höger bak skjuter på hårt, i höger varv åker vänster bog utåt. I vänster varv faller hästen inåt, men ryttaren ramlar åt höger eftersom vänster rygghalva bär upp mer över det bärande vänster bak.
Resultat: Hästens ena bog skjuts utåt, hästen faller åt ett håll. Den kan inte böjas liksidigt, och ett bakben går lite utanför medan det andra tar kortare steg. Ryttaren upplever ofta att de sätts på ena sidan. Graden av oliksidighet varierar, från att bara böjningen är lite olika, till att hästen inte kan böja sig och sträcka sig nedåt och gå framåt i ett varv.

Veterinär diagnos: Ledinflammation (på den sidan som hästen faller till) Ibland även ömhet i rygg. Och ibland inflammation i bakbensled.
Massörens diagnos: Stel i ena sidan, mer muskler på ena sidan av bakdelen, tom på ena sidan av halsen, spänd, hals, rygg och bakdel. Problem runt bog och armbågsleder.
Kiropraktorns diagnos. Nacken sned, med låsning åt ett håll, påverkan runt manke, bäcken och bakdel olika höga, spänning i ländrygg med någon kota som sticker iväg (i brytpunkten)
Tränarens Analys: Hästen skjuter bogen utåt, ta in bogen, korta tygeln. Rid rakt framåt så att hästen får jämnt tryck i tyglarna. Håll emot i båda tyglarna. Motställ i volten så den inte faller ut. (Motställningen belastar inre fram kraftigt) medan den hjälper hästen att hålla balansen via ryttaren. Ridning rakt fram, fungerar om ryttaren kan rätta in framdelen framför bakben och få hästen att töja sig framåt nedåt så att ryggen båda sidor töjs ut liksidigt. Att dra mer i den tygel där bogen åker ut, ger bara stöd åt en allt med oliksidig diagonal, där hästen inte rids bakifrån och fram åt det håll den faller ifrån.

Helhets diagnos
: Hästen sned i framdel/bakdel. Ena sidan är överbelastad. Den andra sidan är underutvecklad. Fundering kring om det kan var gammal smärta eller skada som avlastas. Analys av vilken diagonal som arbetar med bärighet och vilken som skjuter på.
 Analys av om sadeln har påverkan eller har blivit påverkad. Hur den reagerar på annan sadel. Analys av hur ryttaren påverkar eller kompenserar för problemet, (med sned sits eller ojämn styrka). Analys av hur hästen reagerar på uppmjukning och böjning samt belastning i den korta stela sidan. Om den är positiv, eller blir mer agiterad. En häst som blir mer agiterad behöver i regel undersökas av veterinär och röntgas.  Om hästen reagerar positivt på töjning och massage. Muskulär behandling av de korta stela musklerna som inte kan ge efter, samt strikta order om rehabiliterande ridning för att korrigera styrka och smidighet i båda diagonalerna. Om varken sadel, töjning eller massage har verkan, rekommenderar vi vidare till veterinär och kiropraktor för manipulering och undersökning av underliggande orsaker.

Sadel problem som leder till rörelsestörning

1. Om hästen belastas med hårt tryck runt manken så kan inte framdelen och bålen höjas eller töjas. Då förlorar ryggsträckaren sin funktion via ryggen fram till halsen. Hästen blir snabbt tunn runt bogblad både i halsen framför bogbladet och bakom manken. Om den i denna situation tvingas att gå på tygeln så resulterar det i stor muskelmassa i den främre delen av halsen. Många hästar får en stor bullig muskel där halsen böjs ovanför atlas. Denna häst kan inte gå på tygeln ärligt och lyfta sin framdel via rygg och bakdel. Den måste
ligga bakom bettet eller bli stark i handen för att bibehålla sin balans. Att lösgöra denna häst går inte. Vid hoppning är det svårt att få hopp med är rundad rygg. Den höjer gärna huvudet över hindret och använder gärna mer fart.

2. Om mitten av ryggen precis i övergången till ländryggen utsätts för tryck och vikt, så spänner hästen emot för att bära upp. Bäckenet tipps lite framåt och midjan spänns för att kompensera och bibehålla denna position. Hästen får svårt att böja sig och nå in under magen med bakbenen. Hasorna kan inte böjas vid frånskjutet och bäckenet blir för orörligt. Ryttarens upplever att hästen är stötig, stum, svår att lösgöra och böja. Samtidigt kan den genomföra de flesta rörelser, men på ett spänt sätt, utan att rörelsen går igenom alla leder. Denna häst har svårt att självreglera sin fart i balans. Den hamnar fysiskt mellan gas och handbroms och kan inte finna ett balanserat avslappnat mellanläge. All ridning blir mycket arbetsam. Vid hoppning blir halvhalten felaktig med huvudet upp, och ryggen ner. Tekniken kan bli lidande och farten hög eftersom balansen hela tiden måste återvinnas.

http://www.sadelportalen.se/wp-content/uploads/2011/03/Funktionen-av-ryggstr%C3%A4ckaren-i-ridningen.pdf

Annonser
Detta inlägg postades i Konsten att rida Dressyr den av .

Om malinstenstrom

Mitt hästintresse började redan när jag var 2 år. Jag växte upp på landet i Kolmården där vi bodde några meter ifrån en liten hästgård. Jag fick hjälpa till med alla möjliga hästar och ponnys i det stallet, och var mer i stallet än vad jag var hemma. På den vägen började mitt hästintresse och jag började även på ridskola som 7 åring. När jag var 13 år tröttnade jag på att gå på ridskola och började leta foderhäst. Jag hittade då en enögd liten ponny som fångade mitt hjärta med en gång. Midnight Special heter han men kallas Snobben. Nu, 7 år senare har jag fortfarande kvar honom och har även tillökat familjen med en liten lusitano vallack på snart 2 år vid namn Exito. Som många andra red jag vanlig traditionell dressyr, och tränade för tränare väldigt regelbundet. Under alla dessa år kände jag att Snobben och jag inte arbetade med varann, vi arbetade emot varann. Såfort jag bad om arbete så bockade han och sparkade bakut och flög rätt upp i luften, han stenvägrade med andra ord. Jag tog ut en equiterapeut för att kolla igenom honom och det visade sig att han var dubbelsidig halt i både kot och knäleden. Det blev en lång vila och många sprutor. Jag blev helt förkrossad över att min lilla älskade ponny har haft ont hela tiden, och började ifrågasätta varför det blir såhär. Varför så himla många hästar råkar ut för inflammationer i alla möjliga leder. Jag började läsa allt jag kom åt på internet, och kom fram till att så man tränar i traditionell dressyr är inget jag vill göra med min ponny. Jag tog kontakt med en tränare inom Akademisk Ridkonst, och fick även upp ögonen för Natural Horsemanship. I samband med detta släppte jag ut snobben på lösdrift, med nästintill fri tillgång på mat och tog strax därefter av skorna på honom. Det var inte förrän 2 år senare som jag hittade min Parelli instruktör Joanna, som jag nu även har fått äran att ha en blogg tillsammans med.