Hästens välfärd och krubbitning del 2

Del 2 = Hur hästar lever idag

Hästar hålls under förhållanden som skiljer sig markant ifrån den miljö de evolverats i.

Individuella boxar tillåter hästen att ”gå runt” i boxen, men ger ändå restriktiva möjligheter till rörelse. En del boxar har heltäckande mellanväggar, andra liggande eller stående former av galler/rör eller rutnät på den övre delen av boxväggen. Dessa möjliggör mycket begränsade sociala interaktioner mellan hästarna.

 

Tätortsnära hästhållning tenderar också att sakna tillgång till lämpliga betesmarker, vilket kan leda till att hästar hålls uppstallade i 23 timmar per dygn medan de rids eller tränas den resterande timmen. Enligt flera källor är detta förfarande också vanligt vad gäller dyra tävlings- och avelshästar i Europa, eftersom skaderisken anses för stor för att de ska släppas fritt i en inhägnad.

 

Enligt 5 kap. 1 § i L101 ska hästar normalt sett dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter. För föl och unghästar upp till 12 månader ska denna rastning ske tillsammans med minst en annan häst. Mängden utevistelse kan dock variera mycket mellan olika stall, beroende på vilken träningsdisciplin det gäller, vilken veckodag det är, perioder på året med mera.

 

Att ge kraftfoder med högt energiinnehåll för att tillgodose hästens närings- och energibehov kan göra att hästens behov av att äta ca 16 timmar per dygn inte uppfylls.

Kraftfodret är fattigt på fiber men rikt på stärkelse, vilket kan leda förändringar av pH och andra störningar i hästens mag-tarmsystem, som är anpassat för en diet rik på cellulosa men fattig på protein och stärkelse.

Här kan ni läsa del 3

Annonser