Inlärd hjälplöshet

http://www.hippson.se/artikelarkivet/veterinar/forskningskollen-ar-den-lugna-hasten-deprimerad.htm

..”En häst som utsätts för den här typen av stress under en längre tid kommer att få fysiska problem – till exempel magsår, viktnedgång och nedsatt immunförsvar. I de tidiga studierna på området var det inte ovanligt att djuren i förlängningen dog i de fysiska sviterna av inlärd hjälplöshet. Det har visat sig att om hästen ges möjlighet att kontrollera åtminstone vissa faktorer i sitt liv – till exempel när den ska äta, vilka hästar den ska umgås med eller när den ska gå ut i hagen – kan den vara lättare att träna och att lära nya saker. Risken för att den ska må psykiskt dåligt minskar också.”..
Annonser