Hästar tycker inte om samma saker som vi!

Hästar tycker inte om samma saker som vi!


Vi tycker om rena välborstade hästar inne i stall med täken på. Vi håller hästarna ifrån varandra för att de ska slippa att bli bitna eller sparkade.

Hästarna älskar ( och är skapta för) motsatsen! De älskar skit (håller insekterna borta) och hatar stallar. De vill känna sig säkra och bekväma och vill ha någon att leka med, att bli sparkad eller biten är en del av att leva i en flock och socialisera, och för unga hästar är det att växa upp!

Tänk på det från hästens synvinkel, 4 000 hektar (parellis hästar har det bra!) för att ströva och äta på, i en flock för säkerhet och rekreation. ELLER skulle du välja att hållas i ett litet utrymme i avskilt fångenskap.

 

Horses don’t like the same things people do!

We like the horses clean well-groomed in stabled and blaked. We keep them away from other horses so they won’t get bitten or kicked.

Horses  like the opposite! Love dirt (protect them from insects) and hates stables. They want to feel safe comfortable and have someone to play with, getting bitten and kicked is all part of herd life and socialization, and for young horses it’s about growing up!

Think of it from the horses point of view! 10 000 acres to roam and feed on, a herd for safety and recreation. OR be kept in a small space in solitary confinement

Annonser