Beteendestörningar

Så kallade beteendestörningar som krubbbitning, vävning, aggresivt beteende o.s.v .. är symptom på mental plåga som uppkommit genom berövande av frihet och social kontakt (av andra hästar).

 

Det är bara en fråga om att låta hästen utföra sina grundläggande behov!

 

So called “vices”, cribbing, weaving,  aggressive behavior.. are indications of mental torment brought on by deprivation of freedom and social interaction.

It is just a matter of letting the horse to fulfill his basic needs!

Annonser