Hästar förstår inte bestraffning

Hästar svarar inte på bestraffning, de förstår inte något som händer efter den stunden de agerar. Rovdjur som agerar känslomässigt kommer att göra hästen orolig.

 

Förstärkning är nyckeln! (istället för bestraffning) Om en häst lutar sig mot en cactus, så fort den slutar luta sig kommer trycket att försvinna och hästen kommer känna sig bekväm igen, exakt samma stund! Om han skulle börja luta sig mer kommer även trycket att bli större. Skillnaden är att förstärkning kräver rätt inställning och tajming, om eftergiften, kommer direkt kommer det att vara förstärkning, om den kommer för sent kan det lika bestraffning och vara missledande för hästen.

 

Bestraffning är ett aggresivt beteende, förstärkelse är utan känslor, och fungerar som om hästen skulle gjort det mot sig själv.

 

 

Horses don’t respond to punishment, they don’t understand anything that happens later that the instant they act. Predators ( humans) that act emotional will make the horse fearful.

Reinforcement is the key! (instead of punishment!) If a horse is leaning against the cactus, as soon as he stops leaning the pressure stops and he gets comfort, the same instant! If he starts leaning more the pressure gets worse. The difference is that reinforcement is attitude and timing, if it happens in the moment, it is reinforcement, if it happens to late it is punishment.

 

Punishment is an aggressive act, reinforcement is without emotions. Reinforcement is delivered as if the horse did it to him self.

Annonser