Elever och hästar är lika

Elever och hästar är lika. Elever är relativt nervösa, utsätts för många nya situationer, och de tål bara en viss mängd press och instruktioner.


Students and horses are alike! Student are relatively nervous, are in lots of news situations, they can only take so much pressure and some directions.


Detta säger Dr Stephanie Burns i början. Hon har under flera år hjälp parelli att utveckla deras utbildningar, både på plats och hemstudiematerial så att det blir så bra som möjligt. Hon jobbar med att hjälpa vuxna lära sig att lära sig. Och parellis program utsätter oss för en otrolig resa inom oss själva, med målet att bli den allra bästa för vår häst. Så en stor del av denna kurs behandlar även hur vi tar ansvar för vårt eget lärande.
Annonser