Hästar tänker inte som människor!

Hästen tänker inte som människor! Därför måste vi lära oss att tänka som hästar!

Du är ett bytesdjur, hela ditt liv går ut på att undvika att bli någons lunch! Därför har du nästan 360° synförmåga. Du kan upptäcka möjliga rovdjur kommande från alla håll, och du är håller Alltid utkick efter dem! En sekunds tvekan kan betyda skillnaden mellan liv och död.

 

Rovdjur är lätta att identifiera, dom har ögon på framsidan av huvudet, går tydligt och rakt fram till det de är ute efter. De luktar som deras föda, vilket är kött.


Horses don’t think like people! We need to think like a horse!

You’re a prey animal, your whole life is spent trying to avoid to become somebodies lunch! Therefore you have almost 360° vision. You can see possible predators approaching from any direction, and you are Always on the alert for them! And one second hesitation could mean a difference between life and death!

Predators are easily to identify, they have eyes in front of their head, walk boldly and go straight for the thing they want. They smell like the things they eat, which is meat.

 

Annonser