Enkät nr1 resultat del8

Hästar som har skor på sig

 

20 % av dessa hästar är svårfångade (motsvarande siffra hos oskodda hästar är 8 %)

33 % av dessa är halta minst en gång per år (motsvarande siffra är 25 %)

57 % av dessa har varit i behov av veterinär minst en gång (motsvarande siffra är 48 %)

28 % av dessa har varit allvarligt sjuka (motsvarande siffra är 20 %)

En annan faktor till skadorna, eller till att skadorna blir desto mer påtagliga i hästens liv kan vara de järnbeslag som 57 % av hästarna har på sig året om. 33 % av dessa hästar är halta minst en gång per år, där den motsvarande siffran bland barfota hästarna är 25 %. Likaså har 57 % av dessa hästar varit i behov av veterinär minst en gång, där den motsvarande siffran är 48 % hos de oskodda. Skaderisken sinsemellan hästarna ökar avsevärt på vintern då hästarnas halkrisk minimeras när broddar sätts fast på skorna. Då det sker onaturliga krafter och vibrationer i hoven vid ett vanligt hovnedslag för hästen när den går, kommer även sparkarnas kraft och slutresultat att påverkas av järnskor. En intressant siffra är då 20 % av hästarna med skor är svårfångade, samtidigt som motsvarande siffra är 8 % hos de oskodda hästarna. Kan hästarna vilja komma ifrån det som ägaren brukar vilja göra med hästen, skorna kan under detta då orsaka hästarna ett obehag som de hellre vill undgå. Möjligtvis kan det vara så att de skodda hästarna springer iväg för att de kan, och inte hindras av smärta som de oskodda inte skonats ifrån. Dock har 28 % av de skodda hästarna varit allvarligt sjuka där den motsvarande siffran hos de oskodda är 20 %. Små men påtagliga skillnader.

Annonser