Enkät nr1 resultat del1

Enkäten om hästarnas vardag besvarades av 166 personer/hästar

Nedan kommer de allmänna siffrorna på frågorna.

Vilket kön har din häst?

antal

%

Sto

73

44

Vallack

84

51

Hingst

7

4

inget svar

2

 

 

 

 

Hur länge har hästen varit i din ägo?

antal

%

1-2

30

18

2-4

50

30

5 eller längre

64

39

6 månader eller mindre

22

13

 

 

 

Vad är ditt mål för hasten?

antal

%

inget svar

2

 

Kurskamrat

19

11

Livsnjutarpartner

109

65

Tävling på högre nivå

19

11

Tävling på Lokal nivå

17

10

 

 

 

Varför valde du just denna häst?

antal

%

egen uppfödning

11

6

inget svar

1

 

på grund av dess kapacitet/hållbarhet

16

10

på grund av dess mångsidihet

26

17

på grund av dess personlighet

112

68

 

 

 

Hur bor din häst på sommarhalvåret?

antal

%

Box (en del av dygnet) + gräs

28

17

Box (en del av dygnet) + hö

6

4

inget svar

1

 

Lösdrift

131

79

Har din häst skor på sig på sommarhalvåret?

antal

%

inget svar

1

 

Ja

94

57

Nej

71

43

 

 

 

Hur bor din häst under vinterhalvåret?

antal

%

Box (mer än 12h)

47

28

Box (mindre än 12h)

55

33

Annonser