Enkät om Hästarnas Vardag

Jag har gjort ännu en enkät till mitt projektarbete om hästarnas vardag.

 

Jag vill få en överblick över Sveriges hästhållning.

 

Här är min tidigare enkät om din hästs vardag, besvara den gärna om du inte gjort det! http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=1325&mpid=4d2b4ac1d3077a3dd5800aa2b285f687