Pälsen – hästens klimatanläggning

Pälsen- en del av hästens egen klimatanläggning Hästfocus 1/2011


 

Agronomie doktor i lantbruksteknik, docent i hästens fysiologi vid SLU och lärare vid ridskolan Strömsholm, Karin Morgan intervjuas i artikeln angående hästens klimattålighet. Mycket bra artikel!

 

Några extra bra/viktiga delar som jag tycker alla hästägare borde vara medvetna om:

 

..”Det finns hästar i alla klimat, och hästen har en inbyggd termostat som ser till att kroppstemperaturen håller en komfortabel jämn nivå.”..

 

..” När man talar om hästens förmåga att hålla sig varm, används ofta termen NKT, Nedre Kritiska Temperatur, alltså den temperaturgräns då hästens behöver hjälp att klara kylan, antingen visa mer foder, täcke, rörelse eller skydd. Den nedre gränsen avgör hur klimattålig hästen är”..

 

..”Generellt kan man säga att ju mer mat hästen får ju längre temperaturer klarar den.”.. (tänk på sport och elit hästen här!)

 


..” Man når bättre värmeeffektivitet med föda än med täcke. Det är som en kamin, ju mer ved man lägger in, desto varmare blir den. Det är främst grovfoder, hö eller hösilage, som ger bästa energitillskottet och spillvärme inuti. Ökad fodermängd kompenserar alltså den extra energiförlust som uppstår till följd av kylan.”..

 

..” enligt en finsk studie av unghästar såg man att de började äta mer någonstans kring elva minusgrader -11°. Gruppen bestod av olika raser, vilket i sig är intressant, tillägger Karin, som menar att alla raser kan anpassa sig till kyligt klimat. Forskning visar att en shetlandsponny klarar kyla lika bra som ett varmblod, att anpassningsförmågan är densamma oavsett ras.”..

 


..” Att det vilar snö och frost på hästens rygg är ett gott tecken som tyder på god isoleringförmåga. Likt ett välisolerat hustak. Där snön ligger kvar stannar värmen inomhus.”..

 

..” Karin Morgans bestämda åsikt att en klippt häst ska ha täcke som ersättare till pälses isolering. Men det gäller helklippta hästar, en häst med klippt hals och en bit på buken, behöver däremot inte per automatik täcke.”..

 

..” Annars syftar ju ett täcke utomhus främst till att hålla hästen torr. Väte ökar värmeavgivningen med tre gånger”..

 


..”För hästar som går ute dygnet runt är förmågan att bibehålla värme densamma som hso den uppstallade hästen, men det ställer kvar på en ligghall där hästen kan hitta en torr plats att sova på om den vill.”..

 

..”Ligghallen hindrar hästens värme från att stråla rätt ut i rymden, istället bibehålls den närmare hästen tack vare tak och väggar.”..

 


..”Ytters handlar det om att ha ett djuröga, att läsa sin häst och kunna den. Och framförallt att inte förmänskliga den. Om vi fryser, behöver det inte betyda att hästen fryser.”..


 

Think Natural
/ J
Annonser